Kategori: Meddelelser

Nyheder og meddelelser fra ejerforeningens bestyrelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 i E/F Teglholmen Waterfront

Kære ejere og andelshavere i E/F Teglholmen Waterfront. Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §6, som afholdes Onsdag, den 24. april 2019, kl. 18:30i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København med følgende dagsorden: Valg af dirigent og referent Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år og forelæggelse til godkendelse…

Af Jan 25. marts 2019 Slået fra